Středová souměrnost
Březinka
Metuje
Zavazadla
Poslední zvonění
Robosoutěž jaro 2022
Robosoutěž, jaro 2022
2. místo
Vzorky
U jezírka
Prosviť a vyprávěj
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Ukázka v expozici Archeoparku
Pohled do publika

Den s absolventy

Studenti v muzeu

Hořice nezklamaly

MUP - mediální studia
Pěchotní srub N-S 82 Březinka
Půjdem spolu do Betléma...
Soutok Labe a Cidliny
Sexta a 2.A