Na schodech před Zengerovou posluchárnou na FEL ČVUT
Nejlepší z kategorie Junior
Reprezentace
Vítězka
soutěžící GJP Mělník
studenti a diplomy
soutěžící
Jsme druzí, ale jinak nejlep
Beseda studium v USA
řečník