• 1.12.2020

  Přihláška k jarnímu termínu maturitní zkoušky

 • 31.3.2021

  Nejpozději odevzdat seznam literatury

 • 3.5.2021

  Začátek didaktických testů (společná část)

 • 10.5.2021

  Začátek "svatého" týdne

 • 14.5.2021

  Nejpozdnější termín zpřístupnění výsledků didaktických testů CERMATEM

 • 17.5.2021

  Začátek ústních zkoušek (profilová část)

 • 25.6.2021

  Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Školský zákon č. 251/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění účinném od 15. 10. 2020

Metodika MŠMT k novele Vyhlášky 177/2009 Sb.

Podrobnější informace včetně odkazů na výše uvedené právní předpisy na https://maturita.cermat.cz/