• 29.11.2019

  Přihláška k maturitní zkoušce 2020

 • 31.3.2020

  Odevzdání seznamu literatury

 • 8.4.2020

  Písemné práce

 • 30.4.2020

  Písemné práce

 • 4.5.2020

  Didaktické testy

  4. 5.–6. 5. 2020

Počet a forma povinných a nepovinných zkoušek a nabídka předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky jsou platné pro jarní i podzimní termín školního roku 2019/20.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.