• 1.12.2020

  Přihláška k jarnímu termínu maturitní zkoušky

 • 30.4.2021

  Nejpozději odevzdat seznam literatury

 • 30.4.2021

  Přihláška k ústní profilové zkoušce z jazyků

  Přihláška k ústní profilové zkoušce z českého jazyka a z cízího jazyka, který si žák zvolil ve společné části

 • 24.5.2021

  Začátek didaktických testů (společná část)

 • 1.6.2021

  Začátek ústních zkoušek (profilová část)

 • 23.7.2021

  Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky (společná část)

 • 30.7.2021

  Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky (profilová část)

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění účinném od 15. 10. 2020

Metodika MŠMT k novele Vyhlášky 177/2009 Sb.

Podrobnější informace včetně odkazů na výše uvedené právní předpisy na https://maturita.cermat.cz/