• 20.10.2022

  Odevzdání přihlášky k maturitní práci

 • 1.12.2022

  Přihláška k jarnímu termínu maturitní zkoušky

 • 28.2.2023

  Odevzdání maturitní práce

 • 31.3.2023

  Nejpozději odevzdat seznam literatury

 • 1.4.2023

  Začátek písemných prací

 • 13.4.

  Písemná práce z českého jazyka

 • 14.4.

  Písemná práce z anglického jazyka

 • 17.4.

  Písemná práce z ostatních cizích jazyků

 • 28.4.2023

  Poslední zvonění

 • 2.5.2023

  Začátek didaktických testů (společná část)

 • 16.5.2023

  Začátek ústních zkoušek (profilová část)

 • 25.6.2023

  Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění účinném od 15. 10. 2020

Metodika MŠMT k novele Vyhlášky 177/2009 Sb.

Podrobnější informace včetně odkazů na výše uvedené právní předpisy na https://maturita.cermat.cz/