Ředitelka školy Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 zveřejňuje v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, výsledky přijímacího řízení uchazečů ke studiu ve školním roce 2024/2025 na studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a na studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium).

Oznámení o nepřijetí se již nezasílá, odpadají zápisové lístky a odvolání z kapacitních důvodů. Pokud uchazeč nechce nastoupit na školu v 1. kole, může se svého místa vzdát. Tím ale ztratí celé 1. kolo a musí se hlásit do 2. kola přijímacího řízení. Volné místo po tomto uchazeči smí škola obsadit až ve 2. kole.

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Výsledkové listiny:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)