CZ.1.07/1.1.06
  • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnostPrioritní osa: 1
  • Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Podporovaná aktivita: Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách

Cílem projektu bylo zvyšování jazykových kompetencí žáků podle Evropského referenčního rámce pro jazyky a tím i posílení jejich konkurenceschopnosti s následným zvýšením možností uplatnění na trhu práce

Projekt Brána jazyků otevřená, proběhl od 10/2011 do 9/2012, Jeho obsahem bylo vytvoření učebních materiálů pro výuku angličtiny pro vyššího gymnázia. Cílovou skupinou vedle 200 studentů bylo i sedm vyučujících angličtiny na škole. Projekt byl realizován prostřednictvím pěti aktivit: Vznikly pracovní listy k deseti maturitním tématům doplněné obrazovými prezentacemi, cvičeními na interaktivní tabuli a metodickými listy pro učitele. Dále byla vytvořena knihovna adaptované anglické literatury s 92 tituly. Ke 12 knihám byly zpracovány pracovní listy pro využití během hodin angličtiny. Také proběhla soutěž na tvorbu videovizitek v angličtině prezentující školu a město Mělník, které se zúčastnili studenti školy. Jako podpůrný nástroj pro domácí přípravu vzniklo 30 elearningových testů v aplikaci moodle.