Lenka Šimánková

České středohoří, Barrandien nebo Koněprusy jsou časté turistické cíle, které pro naše třeťáky měly ještě jednu důležitou přidanou hodnotu – zajímavý geologický vývoj. Proto se právě tam vydali v rámci dvoudenního geologického kurzu.

Ve čtvrtek 2. května si 3. A společně s 3. B prohlédly s průvodcem Koněpruské jeskyně a pak v Solvayových lomech absolvovaly komentovanou prohlídku muzea, těžební štoly a okružní jízdu motoráčkem. Program septimy se zaměřil na Barrandien, geologicky a paleontologicky významnou lokalitu období starších prvohor.

V pátek 3. května se septima a 3. B vydaly za pyropy do Českého středohoří. Dostat studenty z odpadních hald lomu v Podsedicích, kde dobývali svoje vlastní drahokamy (české granáty), byl pro pedagogy celkem oříšek. Krásu pyropů zasazených do šperků pak mohli obdivovat v Muzeu českého granátu v Třebenicích. A pak už jen zbývalo seznámení s hromovou horou – Milešovkou. 3. A pro druhý den zvolila cestu vlakem do Velkých Žernosek, odkud vystoupala na osamocenou čedičovou horu Radobýl, která se tyčí v Českém středohoří na pravém břehu Labe.

Tak snad po dvou dnech terénní exkurze už to, po čem šlapeme, nebude jen šutr, ale spíš znělec, čedič nebo vápenec.