Informace o ochraně osobních údajů (čl. 12 nařízení) 

Veškeré informace o tom, jak škola zajišťuje ochranu osobních údajů, jsou v listinné podobě uloženy ve spisovně školy, v elektronické podobě na www stránkách školy

Informace o ochraně osobních údajů jsou zpracovány v podobě:

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance
Informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce žáků
Informace o ochraně osobních údajů pro žáky

Ředitel školy informuje zaměstnance školy nejméně 1× ročně o ochraně osobních údajů ve škole.
Třídní učitelé nejméně 1× ročně informují žáky (třídnické hodiny) a zákonné zástupce žáků (třídní schůzky) o ochraně osobních údajů ve škole.

Kontakt na pověřence: 

poverenec@gjp-me.cz