CZ.1.07/1.5.00/34.0197 (2012–2014)
loga ESF, EU, MSMT, OP VK

Projekt v hodnotě 1 268 595 Kč přispěl ke  kvalitnímu vzdělávání a zkvalitnění výuky žáků školy prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie a inovativní učební postupy. V rámci projektu byly podpořeny klíčové aktivity směřující k ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, k rozvoji matematické gramotnosti, ke zlepšení a prohloubení jazykových kompetencí pedagogů, ke zlepšení materiálního vybavení školy v oblasti ICT, didaktických pomůcek a metodických materiálů.