CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016215 (2021–2022)

Cílem projektu nazvaného Šablony II pro GJP Mělník je podpořit pedagogické pracovníky v jejich dalším profesním a odborném růstu (rozvoji dovedností, znalostí, kompetencí, využívání efektivních vyučovacích metod) a ve vzájemné spolupráci. Pedagogové navíc v rámci projektu nabídnou našim žákům doučování v matematice a českém jazyce, klub deskových her a nové projektové dny.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je hrazen z finančních prostředků Evropské unie (Evropského sociálního fondu) a státního rozpočtu.

 1. III/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 138 šablon Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
 1. III/2.7 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (inkluze) – 2 šablony Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
 1. III/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin – 40 šablon Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
 1. III/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – 3 šablony Výstup: Tři absolventi dvou bloků vzájemné spolupráce pedagogů
 1. III/2.11 Tandemová výuka na SŠ – 3 šablony Výstup: Dva absolventi dvanácti bloků vzájemné spolupráce pedagogů
 1. III/2.12 CLIL ve výuce v SŠ – 1 šablona Výstup: Dva absolventi deseti bloků vzájemné spolupráce pedagogů
 1. III/2.13 Nové metody ve výuce v SŠ – 1 šablona Výstup: Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů
 1. III/2.19 Klub pro žáky SŠ – 3 šablony Výstup: Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu
 1. III/2.20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – 3 šablony Výstup: Ucelený blok doučování
 1. III/2.21 Projektový den ve škole – 4 šablony Výstup: Realizovaný projektový den
 1. III/2.22 Projektový den mimo školu – 1 šablona Výstup: Realizovaný projektový den mimo školu