Časové rozvržení školního roku 2019/2020 

  1. pololetí 1. 9. 2019 – 31. 1. 2020
  2. pololetí 1. 2. 2020 – 30. 6. 2020

období školního vyučování začíná 2. 9. 2019 a končí 30. 6. 2020

Prázdniny

podzimní prázdniny               29. 10. – 30. 10. 2019

vánoční prázdniny                  23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

pololetní prázdniny                31. 1. 2020

jarní prázdniny                       2. 3. – 8. 3. 2020

velikonoční prázdniny            9. 4. 2020 (pátek 10. 4. 2020 je zároveň státním svátkem)

hlavní prázdniny                    1. 7. 2020 – 31. 8. 2020

Den otevřených dveří

26. 11. 2019 (úterý) od 14 do 17:30
13. 2. 2020 (čtvrtek) od 14 do 17:30

Přijímací zkoušky ke studiu

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého cyklu (79 41 K/41, celkem 60 žáků) a jedna třída osmiletého cyklu (79 41 K/81, celkem 30 žáků). Pro přehled – v roce 2019 podávalo přihlášku pro obor 79 41 K/41 80 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 149 uchazečů.

Přihlášky potvrzené základní školou přijímáme do 2. března 2020 (osobně či poštou) v kanceláři školy. Během jarních prázdnin (2. 3. 2020) bude kancelář školy otevřená od 8 do 14 hodin.

Uchazeči o studium budou konat jednotné přijímací zkoušky v dubnu 2020 z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a primy budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2020 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Termíny:

do 2. 3. 2020              odevzdání přihlášky ke studiu
12.– 28. 4. 2020         přijímací řízení
do 28. 4. 2020            vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám (CERMAT)

Bližší informace v sekci Uchazeč / Přijímací řízení

Maturitní zkoušky tříd oktávy, 4. A, 4. B

Termíny

do 2. 12. 2019                        přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
2.–15. 1. 2020                       přihlašování žáků k výběrové zkoušce z matematiky Matematika +
29. 4. 2020                            poslední zvonění
2. 5.–15. 5. 2020                 společná část – didaktické testy a písemné práce, následuje „svatý“ týden
18. 5.–22. 5. 2020               profilová část – ústní zkoušky
do 25. 6. 2020                       odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období

Bližší informace v sekci Student/Studium/Maturity

Třídní schůzky, informace rodičům (vždy od 17:00 do 18:00)

13. 11. 2019 (středa)
2. 4. 2020 (čtvrtek)

Kurzy:

adaptační kurz pro žáky primy a prvních ročníků 3.–5. 9. 2019 (Hořice)

geologický kurz pro žáky 3. ročníků 4.–6. 9. 2019 (Boží Dar)

lyžařský výcvikový kurz leden 2020, žáci sekundy a prvních ročníků, chata Milíře, Pec pod Sněžkou

jarní výukový a turistický kurz pro žáky VG, exkurze pro žáky NG 17.–19. 6. 2020

 Projektové dny

Branný den 3. 10. 2019 (pouze třídy nižšího gymnázia)

Hrajeme pro… 15. 11. 2019

Jan Palach 16. 1. 2020

Den Země duben 2020, termín bude upřesněn

Zahraniční kontakty

poznávací exkurze Skotsko 21.–27. 9. 2019

výměnný pobyt Pirna (žáci kvarty, 17.–20. 9. 2019)

poznávací exkurze Osvětim – Krakov – solné doly Vělička (7.–8. 10. 2019)

Společenský večer gymnázia

Masarykův kulturní dům 3. dubna 2020

Sportovní akce

BaTRoUSt – badmintonový turnaj rodič – žák, hala gymnázia, 5. 10. 2019 8–14 hodin