Časové rozvržení školního roku 2021/2022

  1. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
  2. pololetí 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022

období školního vyučování začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 6. 2022

Prázdniny

podzimní prázdniny               27. 10. – 29. 10. 2021

vánoční prázdniny                  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

pololetní prázdniny                4. 2. 2022

jarní prázdniny                       7. 2. – 13. 2. 2022

velikonoční prázdniny            14. 4. 2022 (pátek 15. 4. 2022 je státním svátkem)

hlavní prázdniny                     1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

ředitelské volno                      13. 9. 2021 (DVPP celého sboru)

 

Den otevřených dveří (vždy od 14 do 17 hodin)

  1. 11. 2021 (úterý)
  2. 2. 2022 (čtvrtek)

Přijímací zkoušky ke studiu

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého cyklu (79 41 K/41, celkem 60 žáků) a jedna třída osmiletého cyklu (79 41 K/81, celkem 30 žáků). Pro přehled – v roce 2020 podávalo přihlášku pro obor 79 41 K/41 89 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 118 uchazečů, třídy jsou naplněné na 100 %.

Přihlášky potvrzené základní školou přijímáme do 1. března 2022 (osobně či poštou) v kanceláři školy. Uchazeči o studium budou konat jednotné přijímací zkoušky v dubnu 2022 z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a primy budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2022 způsobem umožňujícím dálkový přístup

Termíny:

do 1. 3. 2022 odevzdání přihlášky ke studiu
12. – 28. 4. 2022 přijímací řízení
do 28. 4. 2022 vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám (CERMAT)

Bližší informace v sekci Uchazeč/Přijímací řízení

Maturitní zkoušky tříd oktávy, 4A, 4B

Termíny

do 1. 12. 2021 přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
1. 4. 2022 začátek období, v němž se mohou konat v profilové části písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků zvolených ve společné části maturitní zkoušky
29. 4. 2022 poslední zvonění
2. 5. – 15. 5. 2022 společná část – didaktické testy
„svatý“ týden
16. 5. – 10. 6. 2022 období, v němž se může konat profilová část – ústní zkoušky
do 25. 6. 2022 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období

Bližší informace v sekci Student/Studium/Maturity

 

Třídní schůzky (vždy od 17:00 do 18:00)

18. 11. 2021 (čtvrtek)
7. 4. 2022 (čtvrtek)

Průběžné informace o studiu a informace o chodu školy, či organizačních záležitostech na Bakalářích.

 

Kurzy:

adaptační kurz pro žáky primy a prvních ročníků 7. – 10. 9. 2021, Hořice v Podkrkonoší

geologický kurz pro 3. ročníky a septimu – 14. – 15. 9. 2021 (Český kras, České středohoří)

lyžařský výcvikový kurz pro žáky sekundy a tercie, chata Milíře, Pec pod Sněžkou, termín bude upřesněn

lyžařský výcvikový kurz pro žáky vyššího gymnázia, chata Milíře, Pec pod Sněžkou, termín bude upřesněn

jarní výukové a turistické kurzy pro žáky VG, exkurze pro žáky NG 22. – 24. 6. 2022

 

Projektové dny

Branný den 30. 9. 2020 (pouze druhé ročníky)

Hrajeme pro… 16. 11. 2021

Jan Palach 17. 1. 2022

Den Země duben 2021, termín bude upřesněn

Edison červen 2022, termín bude upřesněn

 

Společenský večer gymnázia

Masarykův kulturní dům 8. dubna 2022