Časové rozvržení školního roku 2020/2021

 1. pololetí 1. 9. 2020 – 31. 1. 2021
 2. pololetí 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

období školního vyučování začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 6. 2021

Prázdniny

podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2020

vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

pololetní prázdniny 29. 1. 2021

jarní prázdniny 8. 3. – 14. 3. 2021

velikonoční prázdnin 1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021 je zároveň státním svátkem)

hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

ředitelské volno 14. 9. 2020 (DVPP celého sboru) zrušeno

 

Den otevřených dveří

 1. 11. 2020 (úterý) od 14 do 17 pouze on-line
 2. 2. 2021 (čtvrtek) od 14 do 17 pouze on-line

Přijímací zkoušky ke studiu

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého cyklu (79 41 K/41, celkem 60 žáků) a jedna třída osmiletého cyklu (79 41 K/81, celkem 30 žáků). Pro přehled – v roce 2019 podávalo přihlášku pro obor 79 41 K/41 104 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 152 uchazečů.

Přihlášky potvrzené základní školou přijímáme do 1. března 2021 (osobně či poštou) v kanceláři školy. Uchazeči o studium budou konat jednotné přijímací zkoušky v květnu 2021 z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a primy budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2021 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na základě §5 vyhlášky 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/21 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Termíny:

do 1. 3. 2021 odevzdání přihlášky ke studiu

 1. -6. 5. 2021 přijímací řízení

do 19. 5. 2021 vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám (CERMAT)

Bližší informace v sekci Uchazeč/Přijímací řízení

Maturitní zkoušky tříd oktávy, 4A, 4B

Termíny

do 1. 12. 2020 přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období

 1. 4. 2021 poslední termín podání přihlášky k ústní profilové zkoušce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části; odevzdání seznamu literatury
 2. 5. – 26. 5. 2021 společná část – didaktické testy
 3. 5. 2021 předání vysvědčení
 4. 6. 2021 začátek období, v němž se může konat profilová část – ústní zkoušky

do 23. 7. 2021 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období v případě společné části

do 30. 7. 2021 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období v případě profilové části

Bližší informace v sekci Student/Studium/Maturity

 

Třídní schůzky, informace rodičům (vždy od 17:00 do 18:00)

 1. 11 2020 (čtvrtek) pouze on-line
 2. 4 2021 (čtvrtek) pouze on-line

 

Kurzy:

adaptační kurz pro žáky primy a prvních ročníků 2. – 4. 9. 2020, Mělník a okolí

lyžařsko turistický kurz pro žáky sekundy 3. – 8. 1. 2021, chata Milíře, Pec pod Sněžkou zrušeno

lyžařský výcvikový kurz pro žáky vyššího gymnázia 21. 2. – 26. 2. 2021, chata Milíře, Pec pod Sněžkou zrušeno

jarní výukový a turistický kurz pro žáky VG, exkurze pro žáky NG 23. – 25. 6. 2021

 

Projektové dny

Branný den 30. 9. 2020 (pouze druhé ročníky) zrušeno

Hrajeme pro… 16. 11. 2020 zrušeno

Jan Palach 15. 1. 2021 zrušeno

Den Země duben 2021, termín bude upřesněn zrušeno

Edison 31. 5. – 4. 6. 2020 zrušeno

 

Společenský večer gymnázia

Masarykův kulturní dům 16. dubna 2021 zrušeno