Časové rozvržení školního roku 2022/2023

  1. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
  2. pololetí 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

období školního vyučování začíná 1. 9. 2022 a končí 30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní prázdniny               26. 10. – 27. 10. 2022

vánoční prázdniny                  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

pololetní prázdniny                3. 2. 2023

jarní prázdniny                       13. 2. – 19. 2. 2023

velikonoční prázdniny            6. 4. 2023 (pátek 7. 4. 2023 je státním svátkem)

hlavní prázdniny                    1. 7. 2023 – 31. 8. 2023, vyučování ve školním roce 2023/24 začíná 4. 9. 2023

Den otevřených dveří (vždy od 14 do 17 hodin)

  1. 11. 2022 (úterý)
  2. 2. 2023 (čtvrtek)

Přijímací zkoušky ke studiu

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého cyklu (79 41 K/41, celkem 60 žáků) a jedna třída osmiletého cyklu (79 41 K/81, celkem 30 žáků). Pro přehled – v roce 2021 podávalo přihlášku pro obor 79 41 K/41 89 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 118 uchazečů, třídy jsou naplněné na 100 %, v roce 2022 pro obor 79 41 K/41 102 uchazečů v 1. kole, 17 ve druhém kole, pro obor 79 41 K/81 126 uchazečů, třídy jsou naplněné na 100 %.

Přihlášky potvrzené základní školou přijímáme do 1. března 2023 (osobně či poštou) v kanceláři školy. Uchazeči o studium budou konat jednotné přijímací zkoušky v dubnu 2023 z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a primy budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2023 způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy).

Termíny:

do 1. 3. 2023 odevzdání přihlášky ke studiu
13. – 28. 4. 2023 přijímací řízení
do 28. 4. 2023 vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám (CERMAT)

Bližší informace v sekci Uchazeč/Přijímací řízení

Maturitní zkoušky tříd oktávy, 4A, 4B

Termíny

do 1. 12. 2022 přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
1. 4. 2023 začátek období, v němž se mohou konat v profilové části písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků zvolených ve společné části maturitní zkoušky
28. 4. 2023 poslední zvonění
2. 5. – 5. 5. 2023 společná část – didaktické testy
„svatý“ týden
16. 5. – 10. 6. 2023 období, v němž se může konat profilová část – ústní zkoušky
do 25. 6. 2023 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období

Bližší informace v sekci Student/Studium/Maturity

 

 

Třídní schůzky (vždy od 17:00 do 18:00)

15.11. 2022 (úterý)
4.4. 2023 (úterý)

Průběžné informace o studiu a informace o chodu školy, či organizačních záležitostech na Bakalářích.

 

Kurzy:

adaptační kurz pro žáky primy a prvních ročníků 13. – 16. 9. 2022, Hořice v Podkrkonoší

geologický kurz pro 3. ročníky a septimu – 14. a 15. září 2022 (Český kras, České středohoří) dvě jednodenní akce

lyžařský výcvikový kurz pro žáky sekundy a tercie, chata Milíře, Pec pod Sněžkou, termín bude upřesněn

lyžařský výcvikový kurz pro žáky vyššího gymnázia, chata Milíře, Pec pod Sněžkou, termín bude upřesněn

jarní výukové a turistické kurzy konec června 2023, termín bude upřesněn

 

Projektové dny

Branný den 29. září 2022 (pouze druhé ročníky)

Hrajeme pro… 16. listopad 2022

Jan Palach leden 2023, termín bude upřesněn

Den Země duben 2023, termín bude upřesněn

Mediální den (čtyři workshopy v průběhu školního roku), pro 2. ročníky

Společenský večer gymnázia

Masarykův kulturní dům 14. dubna 2023