Časové rozvržení školního roku 2020/2021 

  1. pololetí 1. 9. 2020 – 31. 1. 2021
  2. pololetí 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

období školního vyučování začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 6. 2021

Prázdniny

podzimní prázdniny               29. 10. – 30. 10. 2020

vánoční prázdniny                 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

pololetní prázdniny                29. 1. 2021

jarní prázdniny                       8. 3. – 14. 3. 2020

velikonoční prázdniny            1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021 je zároveň státním svátkem)

hlavní prázdniny                    1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Den otevřených dveří

24. 11. 2020 (úterý) od 14 do 17
18. 2. 2021 (čtvrtek) od 14 do 17

Přijímací zkoušky ke studiu

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého cyklu (79 41 K/41, celkem 60 žáků) a jedna třída osmiletého cyklu (79 41 K/81, celkem 30 žáků). Pro přehled – v roce 2019 podávalo přihlášku pro obor 79 41 K/41 104 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 152 uchazečů.

Přihlášky potvrzené základní školou přijímáme do 1. března 2021 (osobně či poštou) v kanceláři školy. Uchazeči o studium budou konat jednotné přijímací zkoušky v dubnu 2021 z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a primy budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2021 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na základě §5 vyhlášky 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/21 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Termíny:

do 1. 3. 2021              odevzdání přihlášky ke studiu
12.– 28. 4. 2021         přijímací řízení
do 28. 4. 2021            vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám (CERMAT)

Bližší informace v sekci Uchazeč / Přijímací řízení

Maturitní zkoušky tříd oktávy, 4. A, 4. B

Termíny

do 1. 12. 2020                    přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
1. 4. 2021                          začátek období, v němž se mohou konat v profilové části písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků zvolených ve společné části maturitní zkoušky
30. 4. 2020                        poslední zvonění
2. 5.–15. 5. 2021               společná část – didaktické testy a písemné práce, následuje „svatý“ týden
16. 5.–10. 6. 2021             profilová část – ústní zkoušky
do 25. 6. 2021                   odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období

Bližší informace v sekci Student/Studium/Maturity

Třídní schůzky, informace rodičům (vždy od 17:00 do 18:00)

19. 11. 2020 (čtvrtek)
8. 4. 2021 (čtvrtek)

Kurzy:

adaptační kurz pro žáky primy a prvních ročníků 2.–4. 9. 2019 (Mělník a okolí)

lyžařský výcvikový kurz pro žáky sekundy 3. – 8. 1. 2021, chata Milíře, Pec pod Sněžkou

lyžařský výcvikový kurz pro žáky vyššího gymnázia 21. 2. – 26. 2. 2021, chata Milíře, Pec pod Sněžkou

jarní výukový a turistický kurz pro žáky VG, exkurze pro žáky NG 23. – 25. 6. 2021

Projektové dny

Branný den 30. 9. 2020 (pouze pro druhé ročníky VG)

Hrajeme pro… 16. 11. 2020

Jan Palach 15. 1. 2021

Den Země duben 2021, termín bude upřesněn

Edison 31. 5. – 4. 6. 2021

Společenský večer gymnázia

Masarykův kulturní dům 16. dubna 2021