Po úspěšně realizovaných Šablonách II pro GJP Mělník se naše gymnázium od začátku školního roku 2023/2024 zapojuje i do výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem projektu nazvaného GJP Mělník – šablony OP JAK je podpořit pedagogické pracovníky v jejich dalším profesním a odborném růstu (rozvoji dovedností, znalostí, kompetencí, využívání efektivních vyučovacích metod). Od projektu si slibujeme další zlepšení kvality výuky a studijních výsledků našich žáků.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a je hrazen z finančních prostředků Evropské unie (Evropského sociálního fondu) a státního rozpočtu.