Logolink projektu
Logo IKAP

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 (2020–2023)

Projekt bude trvat 36 měsíců a jeho začátek je plánován na červenec 2020. Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, sekundární cílovou skupinou pak žáci SŠ. Tematicky se projekt bude zaměřovat na gramotnost (čtenářská, matematická, cizojazyčná a digitální), inkluzi (včetně práce s talentovanými dětmi, žáky a studenty), polytechniku, spolupráci se zaměstnavateli, podnikavost, kreativitu a kariérové poradenství. Naše škola se zapojí do tohoto projektu jako spolupracující partner, což znamená: účast na řadě vzdělávacích a rozvojových akcí pro pedagogy (dle vybrané aktivity projektu) a možnost výběru ICT a dalšího technologického vybavení z připravené nabídky (v návaznosti na vybrané aktivity projektu).