Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Palacha Mělník, z.s.

IČO: 01496069
ADRESA:  Pod Vrchem 3421, Mělník 276 01
ČÍSLO ÚČTU: 1452519000/2700

Jsme dobrovolné sdružení rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Zastupujeme zájmy dětí a mládeže.

V souladu s našimi stanovami se zaměřujeme na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Výbor SRPŠ

PŘEDSEDA: Vojtěch Šámal, email: vsamal@email.cz
HOSPODÁŘKA: Ing. Petra Hlavsová, email: p.hlavsova@gmail.com

Pokyny pro proplácení finančních prostředků od SRPŠ při GJP Mělník

Proplacení se týká schválených výdajů – viz zápisy ze schůzí SRPŠ. V případě nové potřeby zájemce napíše žádost předsedsedovi SRPŠ, který obešle členy Rady SRPŠ pro získání souhlasu a následně zmocní hospodářku SRPŠ k vyplacení.

  1. Proplacení probíhá buď hotovostně nebo bezhotovostně, a to na základě dokladů – faktury, stvrzenky, apod.
  2. Zájemci o hotovostní proplacení informují hospodářku SRPŠ o výši a účelu částky alespoň 2 dny předem pomocí emailu p.hlavsova@gmail.com.
  3. Hospodářka SRPŠ je osobně přítomna ve sborovně v předem stanovený den a čas. K proplácení startovného, jízdného apod. je potřeba předložit, kromě dokladů, jmenný seznam žáků.
  4. V případě bezhotovostního placení jsou schválené žádosti vyřizovány průběžně v souladu s pokyny hospodářky SRPŠ.

Fakturační údaje:

Sdružení rodičů a přátel školy při GJP Mělník
Pod Vrchem 3421
276 01 Mělník
IČO 01496069

Číslo účtu SRPŠ u UniCredit Bank Mělník je 1452519000/2700.

Zápisy ze schůzek Rady SRPŠ

14. 11. 2023
15. 11. 2022
7. 4. 2022
21. 10. 2021
26. 4. 2021 (dar)
3. 4. 2021
19. 1. 2021
4. 4. 2019
13. 11. 2018
4.  4. 2018
15. 11. 2017