Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Palacha Mělník, o.s.

IČO: 01496069
ADRESA:  Pod Vrchem 3421, Mělník 276 01
ČÍSLO ÚČTU: 1452519000/2700

Jsme dobrovolné sdružení rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Zastupujeme zájmy dětí a mládeže.

V souladu s našimi stanovami se zaměřujeme na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Výbor SRPŠ

PŘEDSEDA: Vojtěch Šámal, email: vsamal@email.cz
HOSPODÁŘKA: Ing. Petra Hlavsová, email: p.hlavsova@gmail.com

Pokyny pro proplácení finančních prostředků od SRPŠ při GJP Mělník

Proplacení se týká schválených výdajů – viz zápisy ze schůzí SRPŠ. V případě nové potřeby zájemce napíše žádost předsedsedovi SRPŠ, který obešle členy Rady SRPŠ pro získání souhlasu a následně zmocní hospodářku SRPŠ k vyplacení.

  1. Proplacení probíhá buď hotovostně nebo bezhotovostně, a to na základě dokladů – faktury, stvrzenky, apod.
  2. Zájemci o hotovostní proplacení informují hospodářku SRPŠ o výši a účelu částky alespoň 2 dny předem pomocí emailu p.hlavsova@gmail.com.
  3. Hospodářka SRPŠ je osobně přítomna ve sborovně v předem stanovený den a čas. K proplácení startovného, jízdného apod. je potřeba předložit, kromě dokladů, jmenný seznam žáků.
  4. V případě bezhotovostního placení jsou schválené žádosti vyřizovány průběžně v souladu s pokyny hospodářky SRPŠ.

Fakturační údaje:

Sdružení rodičů a přátel školy při GJP Mělník
Pod Vrchem 3421
276 01 Mělník
IČO 01496069

Číslo účtu SRPŠ u ČSOB Mělník je 259049858/0300.

Zápisy ze schůzek Rady SRPŠ

26. 4. 2021 (dar)
3. 4. 2021
19. 1. 2021
4. 4. 2019
13. 11. 2018
4.  4. 2018
15. 11. 2017