Hana Minaříková

Tak jako každý muslim by měl alespoň jedenkrát za život učinit pouť do Mekky, tak i každý správný Čech by měl poctít svou návštěvou Pražský hrad. To jsme měli na paměti, když jsme v pondělí 6. 5. vyrazili s 2. B na třídní exkurzi.

V rámci hlavního prohlídkového okruhu hradem jsme měli možnost prohlédnout si Starý královský palác s vyhlášeným Vladislavským sálem architekta Benedikta Riedla, kde probíhají slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky, nádhernou gotickou katedrálu sv. Víta s jejím kultovním centrem Kaplí sv. Václava, učebnicový příklad románského slohu – baziliku sv. Jiří a nakonec i malebnou Zlatou uličku. Zde jsme detailně prozkoumali každičký přístupný objekt od mučírny a alchymistické dílny, přes obydlí věhlasné vědmy až po domek spisovatele Franze Kafky. Věděli jste, že za současnou podobu Zlaté uličky vděčíme slavnému výtvarníkovi a jednomu ze zakladatelů českého animovaného filmu Jiřímu Trnkovi? Právě podle jeho návrhu byly barevně natřeny fasády domků u této kultovní uličce – no vážně se mu to povedlo.

Na závěr jsme si ve věži Daliborce připomněli známé české rčení o tom, jak bída naučila Dalibora (z Kozojed) housti a pak už jsme se rozešli, aby si každý v naší matičce metropoli mohl sehnat něco k jídlu, protože nejen kulturou živ je člověk.

Snad můžu mluvit za všechny, když řeknu, že se nám exkurze moc vydařila a na hrad se rádi vrátíme. Ještě je tam toho totiž dost k obdivování, což se za jeden den stihnout nedá.