CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007233 (2017–2019)

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v jejich profesním a odborném růstu (rozvoji dovedností, znalostí, kompetencí, využívání efektivních vyučovacích metod) a ve vzájemné spolupráci.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je hrazen z finančních prostředků Evropské unie (Evropského sociálního fondu) a státního rozpočtu.

  1. III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 17 šablon Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
  1. III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – 15 šablon Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
  1. III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – 7 šablon Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
  1. III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – 8 šablon Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
  1. III/2.9 Tandemová výuka na SŠ – 2 šablony Výstup: Dva absolventi dvanácti bloků vzájemné spolupráce pedagogů
  1. III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin – 18 šablon Výstup: Absolvent vzdělávacího programu
  1. III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ – 5 šablon Výstup: Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů