Logo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013365 (2020–2021)

Integrovaný regionální operační program

21. výzva MAS Vyhlídky – IROP_Střední školy III

Cílem projektu je vytvořit vhodné prostředí pro vzdělávání žáků v souladu s požadavky současné doby, novými trendy a přístupy.

Výsledkem bude modernizace učeben školy, modernizace učebny IVT, výuka nových technologií (virtuální realita, 3D tisk, laserové řezání a gravírování), využití IT vybavení pro výuku cizích jazyků a modernizace vybavení laboratoří přírodovědných předmětů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.