CZ.1.07/1.1.00/56.2582

Projekt probíhal od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Celková výše finanční podpory byla 552 805 Kč.

V projektu jsme si třikrát zvolili šablonu č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. V rámci realizace této šablony bylo vytvořeno šest tématických plánů s popisem 60 čtenářských dílen a bylo nakoupeno 509 knih za 116 527 Kč. V průběhu trvání projektu bylo realizováno 41 čtenářských dílen. Šest učitelů absolvovalo seminář Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 1 (číslo akreditace MŠMT:1209/2013-201-265). Zavedení čtenářských dílen do výuky českého jazyka přispělo k rozvoji čtenářství, žáci se setkali s výrazně větším množstvím knih, než by se kdy zdařilo v rámci povinné četby. Jednotlivé úkoly přispěly k hlubší čtenářské gramotnosti, žáci hledali konkrétní informace a přemýšleli nad knihou.

V rámci šablony č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele se učitelka anglického jazyka Mgr. Hana Minaříková zúčastnila jazykového kurzu v Embassy London Greenwich Study Centre v Londýně. Celkové hodnocení kurzu je velmi pozitivní. Účastníci byli motivováni používat jazyk i mimo výuku formou ústních úkolů, odpoledních sociálních aktivit nebo možností komunikovat s ostatními.

V rámci šablony č. 3 Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí učitelka matematiky a informatiky Dana Hilská navštívila 1.;nbspExperimentální střední školu v Athénách v Řecku. Cílem návštěvy zahraniční školy bylo seznámení se s procesy výuky matematiky a informatiky s akcentem na využití informačních technologií.

V rámci šablony č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky skupina žáků studujících španělský jazyk s učitelkou PhDr. Ilonou Němcovou navštívila Španělsko a zúčastnila se výuky v jazykové škole Velázquez v Madridu, druhá skupina žáků studujících německý jazyk navštívila Rakousko a zúčastnili se výuky v ActiLingua Academy ve Vídni. Zahraniční pobyt v kombinaci s jazykovým kurzem přispěl k motivaci žáků k dalšímu studiu cizího jazyka.