Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash Player

[CNW:Counter]

8.07. PROJEKTY: Kulatý stůl

Dana Hilská


Ve čtvrtek 26. června 2014 se v sídle České školní inspekce uskutečnil "Kulatý stůl k tématu podpory pedagogů při rozvíjení matematické gramotnosti dětí a žáků". I my jsme dostali prostor, abychom mohli představit naší "Nevšední matematiku všedního dne" a poreferovat o našich zkušenostech s grantem EU. více

7.07. CHVÁLÍME: Za odměnu do Bruselu

Tereza Doležalová, 2. A

 Naše paní profesorka nám na hodině zeměpisu nabídla účast se vědomostní  soutěži Středočeského kraje Eurokvíz, která má studentům přiblížit Evropskou  unii, dění na evropském poli a také partnerské regiony Středočeského kraje -  Burgundsko, Opolské vojvodství a Porýní-Falc. Jaké bylo překvapení, když jsme  se dozvěděli, že právě my pojedeme do Bruselu. Připravili jsme si tedy  prezentaci o našem kraji, napekli koláčky a vyrazili. více

6.07. UDÁLOSTI: On a réussi au concours

Lenka Kodrlová, Růžena Michalíčková, septima


Ochutnali jste již některé francouzské delikatesy? Víte, co je Paris-Brest? Znáte nového velvyslance Francouzské republiky? A máte představu, kde sídlí? My jsme měli vzácnou příležitost se s ním seznámit osobně a užít si krásné odpoledne na Ambassade de France. více

6.07. CHVÁLÍME: Badmintonový turnaj

Zdeňka Sekulová

Předprázdninový turnaj v badmintonu dvojic vyšel na jedničku. Turnaje se zúčastnilo 24 dvojic studentů a dva páry pedagogů. Snaha zvítězit nevylučovala gentlemanskou hru. Myšlenka fair play se uplatňovala v každém zápase. Eva Hejduková a Jonáš Janda vyhráli. více

3.07. CHVÁLÍME: Přežili jsme v Brdech

Jana Svobodová, sexta

Ve dnech 9. – 13. června se náš tříčlenný tým ve složení Jana Svobodová, Lalia Irena Diopová a Marek Šilhart zúčastnil celostátního kola soutěže Europa Secura, zaměřující se na problematiku EU a NATO. Finále se konalo za asistence Armády ČR ve vojenském újezdu Brdy, kde se sešlo 13 tříčlenných týmů z různých koutů České republiky. více

30.06. UDÁLOSTI: Biologický kurz

Helena Švajdová

V pondělí jsme vystoupili na vlakové zastávce Velké Žernoseky a vydali se na skalnatý ostroh Kalvárii se třemi kříži. Byl odtud nádherný rozhled na meandrující Labe a začínající Portu Bohemicu. Po modré turistické značce jsme se vydali ke zřícenině hradu Kamýk a zpět do Velkých Žernosek. více

30.06. UDÁLOSTI: Škola udržitelného rozvoje

Mgr. Lenka Pořízková

Na základě dlouhodobé činnosti naší školy v oblasti environnmentální a ekologické výchovy jsme se na jaře zapojili do soutěže Škola udržitelného rozvoje. Díky každoročním aktivitám ke Dni Země, realizovaným projektům, soutěžím a spolupráci s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody, krajiny, životního prostředí  a EVVO nám byl  propůjčen na léta 2014-2016 titul  Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně. více

27.06. CHVÁLÍME: Biologická olympiáda - kat. D

Ing. Romana Niemcová


V biologické olympiádě kategorie D – nižšího gymnázia nás v okresním kole reprezentovaly studentky sekundy a svou reprezentaci hned napoprvé korunovaly úspěchem. Umístily se v tomto pořadí: 1. Šárka Lísková, 2. Kristýna Kettnerová, 3. Markéta Dyrhonová, 4. Karolína Helemiková. Do krajského kola postupovaly výherkyně z 1. až 4. místa a umístily se na velmi pěkných místech - 6. Šárka Lísková, 14. Karolína Helemiková a 22. Kristýna Kettnerová. více

27.06. CHVÁLÍME: Středoškolská vědecká stáž

Barbora Walterova (3.B) a Jana Hodanová (Septima)


V tomto roce jsme se zúčastnily Jana Hodanová (septima) a Barbora Walterová (3. B) stáže v Akademii věd v Liběchově. více

26.06. PROJEKTY: EU peníze školám

PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Tereza Drápalová-Šajtarová


Projekt EU peníze školám tzv.: „šablony“ se dostává do své závěrečné fáze. Do projektu se zapojilo celkem 19 pedagogů, kteří vytvořili celkem 544 nových učebních materiálů v rámci  šablony III. /2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a IV./2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol. Všechny materiály jsou odpilotované. Díky tomuto projektu škola zvýšila svou vybavenost v oblasti IT techniky. V následném přehledu je k dispozici seznam  tematických okruhů, témata konkrétních učebních materiálů a kontakty na jejich autory. více