Tereza Drápalová

Závěrečný výlet čtvrťáci uskutečnili den před rozdáním pololetního vysvědčení. Vyrazili na Pražský hrad, kde si zopakovali něco málo z historie a naučili se poznávat architektonické slohy v terénu. Oktáva dokonce vstoupila i do vnitřních prostor. 4. A z Pražského hradu zamířila Nerudovou ulicí okolo domu U Dvou slunců na nábřeží, kde ji čekalo Muzeum Franze Kafky.

Po zhlédnutí sochařského umění Davida Černého, který do areálu muzea umístil čůrající chlapečky,  zavítali na  půdu, kde se před jejich očima  odehrála rodinná historie Franze Kafky. Temný půdní prostor, úřednické koutky se zásuvkami, spisy, dopisy, deníkové záznamy jim umožnily nahlédnout do Kafkova života. A tak si mohli přečíst  ukázky z jeho děl, podívat se na uličky staré Prahy 20. let 20. století a prohlédnout si 4 Kafkovy osudové ženy. Oktaváni dokonce zažili tematický workshop s lektorem.

Pak se cesty čtvrťáků a oktavánů rozdělily. Zatímco oktáva zamířila na Pražský hrad, žáci 4. A z muzea na Malé Straně  vyrazili přes Karlův most na Národní třídu, kde  si připomněli události 17. 11. 1989 a nakonec za obchodním domem My zhlédli Kafkovu hlavu, sochu Davida Černého, (bohužel si ji museli jen představit, protože byla zahalená a zřejmě se opravovala).

Snad  tyto nabyté vědomosti pomohou našim čtvrťákům při maturitě.