Anna Feixová, septima

Není tajemstvím, že nejlepším způsobem vzdělávání se, je spojení emocí s probíraným tématem.
Především, pokud jde o otázky těžší a náročnější, například otázky rasismu, holokaustu, ale i
náboženství a víry.
To měli na paměti i třídní profesorky septimy a 3. A při plánování výletu do Židovského muzea v Praze,
jehož součástí byla především prohlídka Pražských synagog ve Starém městě, ale hlavně upřímné
vyprávění o judaismu, jeho historii a zvycích, předsudcích a skutečném životě Židů.
Výlet proběhl 3. dubna, mrazivého a větrného dne, ale nutno podotknout, že nadšení a autenticita
pana průvodce veškeré nepříjemnosti způsobené počasím potlačila.
Během dopoledních hodin jsme na Josefově prošli židovský hřbitov, synagogy Pinkasovu, Maiselovu nebo Španělskou a především si vyslechli základní informace o judaismu, jeho vlivu na současný svět i temných kapitolách v historii. Prohlídku jsme zakončili u sochy Franze Kafky, díky kterému došlo i na krátkou odbočku k literatuře.