Lenka Šimánková

Dne 20. 4. se i septima zapojila do akcí konaných v rámci Dne Země a přispěla svými silami k tomu, aby svět bezprostředně kolem nás byl zase o trochu čistší a hezčí. Tentokrát to byla obec Malý Újezd.

Studenti se rozdělili do několika skupin, z nichž každá pracovala v jiné části vesnice. Úkolem bylo ostříhat zimou poničené květinové záhony, vyčistit od odpadků svahy silničního nadjezdu a okolí Jelenického potoka a také shrabat posečenou trávu na veřejném prostranství. Nakonec se všichni sešli na hřišti ve Vavřinči, kde jim ve studeném počasí přišel vhod rozdělaný oheň a opečené buřty.

Obecní úřad byl za pomoc velmi rád, ale největší radost udělali studenti své třídní, která v obci žije.