Kateřna Tlustá

V tomto školním roce se studenti v rámci svého projektu GLOBE rozhodli monitorovat stav vodního ptactva průhlednost vody v jezírku u autobusového nádraží.

Svůj projekt již během podzimu představili odborníkům z oblastí ekologie, hydrobiologie a ochrany životního prostředí na videokonferenci GLOBE, kde získali zpětnou vazbu a cenné rady pro další práci na tomto projektu. Mimo to svoji práci  prezentovali v rámci výuky i studentům několika dalších tříd.

Jejich další práce je zaměřena na plnění úkolů a výzev “CO2 ligy”. S výsledky svého bádání seznámili nejen další studenty formou prezentace, ale v březnu  je čeká i jednání se starostou Všetat, s nímž prodiskutují své návrhy ohledně ochrany vytipovaných a vysycháním nejvíce ohrožených oblastí v katastru obce Všetaty.

https://docs.google.com/presentation/d/1Y2X586GeMtSLBvEf05pdIUhq2rUHBnX7LdIO2PKKmEA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1vfWFGFf_s_-CjyrGXNKI-BTdm0qH-cahYjC9jR9zzWk/edit?usp=sharing