Kateřina Tlustá

V letošním ročníku chemické olympiády nás opět těší hojná účast a zájem studentů. V kategorii D soutěžili tři studenti tercie a kvarty, kteří byli všichni vybráni okresní komisí  pro postup do okresního kola, v němž Vilda Luzar jako v minulém roce zazářil a opět postupuje do kola krajského. V kategorii C soutěží ve školním kole sedm studentů kvinty a sexty. V kategorii B jsou zatím přihlášeni dva studenti septimy a několik studentů třetích ročníků svoji účast zvažuje.

Děkujeme všem soutěžícím za účast a vzornou reprezentaci.