Justina Uxová, sexta

V hodinách ZSV se v současné době věnujeme ústavnímu systému ČR. A tak se naše třída, sexta, společně s paní profesorkou Dvořákovou vydala v pondělí 20.února na exkurzi do Poslanecké sněmovny. Tu nám zprostředkoval pan poslanec Vojtěch Munzar, se kterým jsme měli možnost se nejen osobně setkat, ale i pohovořit.

Po příjezdu do paláce Smiřických se nás ihned ujal pan průvodce. Ten nás nejdříve zavedl do místnosti vedle informačního střediska PS PČR, kde naše exkurze začala projekcí krátkého filmu o vývoji českého parlamentarismu a Poslanecké sněmovně.

Po absolvování bezpečnostní kontroly se už vydáváme na prohlídku. Bludištěm chodeb nás průvodce přivádí na galerii hostů, kde se na chvíli usazujeme a obdivujeme krásnou výzdobu hlavního zasedacího sálu. Dozvídáme se, proč je galerie za sklem, zatímco ta pro novináře ne, nebo proč jsou nad vstupními dveřmi okolo malého státního znaku kromě lipových ratolestí i ratolesti dubové.

Pak už ale do hlavního zasedacího sálu vstupuje  pan poslanec Munzar a přebírá si nás. Z galerie scházíme dolů mezi lavice poslanců. S panem poslancem si povídáme o náplni práce poslance, jak probíhá jednání a schvalování zákona atd. Někteří z nás si i zkoušejí, jaké je to stát za řečnickým pultem.

Poté se přesouváme na venkovní terasu, ze které je krásný výhled na Pražský hrad. Společné foto a míříme do konferenční místnosti, odkud se vysílají rychlé tiskové konference do televize. Spousta médií má na řečnickém pultu předpřipravené mikrofony. I tady si někteří z nás vyzkoušeli, jaké je to stát na tomto místě, i když kamery chyběly.

Na závěr exkurze nám pan poslanec ukazuje svou kancelář a pak i poslanecký klub ODS. Ve všech těchto prostorách obdivujeme krásu původních renesančních dřevěných stropů. A je tu konec. Z bludiště chodeb šlechtických paláců vycházíme na rozkopané Malostranské náměstí a vydáváme se k domovu.