Anna Krejčí

Rádi se učíte venku? To naše třída tercie taky! Proto jsme se rozhodli, že pro celou školu připravíme venkovní posezení.

Tenhle “projekt” začal už na konci minulého školního roku. Poslední dva dny školy jsme se přípravě posezení věnovali naplno. Jako první jsme některé palety rozebrali. Části, které nám z palet vznikly, jsme následně sešroubovali. Poté jsme všechny palety důkladně zbrousili a  začali natírat. To už jsme ale do konce školního roku nestihli dokončit.

Nastal nový školní rok a nás zase čekala práce na posezení. Jelikož ještě nebylo vše donatřeno, bylo jisté, že natírání bude první věc, do které se pustíme. Ale ne jedinou. Také se muselo připravit podloží, aby sešroubované sezení bylo v rovině. Pamatujete si ještě na ty dlaždice, co jsme museli minulý rok nosit? Ty se teď staly podložím pro posezení. Upravili jsme okolí a bylo hotovo! 

Zároveň děkujeme paní Strnadové za sehnání palet, dobrovolníkům z řad současné kvarty a septimy za pomoc, vedení školy za důvěru v nás vloženou a našim vyučujícím Mgr. Pořízkové a Mgr. Skalákovi za pomoc při organizování!

Doufáme, že se všem bude posezení líbit a lákáme k jeho využití.