Markéta Wolfová

V oblasti informačních technologií se v naší škole v poslední době událo velké množství změn. Z období uzavření škol a distanční výuky jsme se pokusili vytěžit i něco dobrého – na jedné straně došlo k velkému zlepšení počítačové gramotnosti pedagogického sboru a mnohem efektivnějšímu využívání prostředí Google Workspace i dalších on-line nástrojů k zajištění výuky přes obrazovky monitorů. Na straně druhé jsme obnovili a významně rozšířili IT vybavení školy. Počínaje konektivitou, kterou nám poskytuje sdružení MaSON, kde jsme v posledních třech letech navýšili rychlost připojení více než dvacetinásobně, přes rekonstrukci počítačové sítě, kde jsme pomocí metalických i optických rozvodů připojili všechny učebny školy. Upravili jsme stávající topologii a obměnili zastaralé síťové prvky za nové s možností centrálního managmentu. Dále jsme zprovoznili wi-fi síť pro žáky i zaměstnance školy, která přes počáteční porodní bolesti dnes nabízí stabilní připojení k internetu a vytváří i vhodné prostředí pro využívání výukových on-line nástrojů během vyučovacích hodin. Obě počítačové učebny prošly obměnou a jsou vybaveny novými rychlými stroji s dostatečným výkonem pro to, aby nás ve výuce nezdržovaly žádné technické obtíže. Standardní výbavou každé učebny se stal počítač s dataprojektorem. Velkou většinu nákupů jsme realizovali z projektu Škola pro budoucnost.

Dále jsme do školního vzdělávacího programu se stejným názvem – Škola pro budoucnostimplementovali změny a revize RVP, zejména v oblasti informatiky a digitálních kompetencí. Od školního roku 2021/22 učíme informatiku v souladu s těmito změnami, díky čemuž jsme získali další finanční podporu na učební pomůcky rozvíjející informatické myšlení. Máme tak velmi nadstandardně vybaven prostor pro výuku informatiky. Naleznete v něm pět 3D tiskáren od firmy Průša, jeden laserový plotr Mini Nova od firmy Narran, řezací plotr Cricut. Všechna tato zařízení nám pomáhají nejen učit 2D i 3D grafiku včetně praktického využití, ale díky nim můžeme vyrábět i potřebné doplňky při výuce robotiky a algoritmizace.

Vlastníme celou řadu programovatelných “hraček” – Ozoboty, Lego Mindstorms a Micro:bity. K Micro:bitům jsme pořídili rozmanité množství doplňujících stavebnic, takže loňští prváci proháněli malé vozítko CuteBot po chodbách školy a úkolem robota bylo prozpěvovat jednu ze čtyř světových hymen. A ne náhodně, ale podle toho, na jakou světovou stranu právě mířil. V druhém pololetí měli za úkol sestavit funkční model semaforu, od návrhu designu přes 3D tisk až k pájení ledek a drátků a finální programování aplikace. Ano, i pracovní ponky s pájkami, nářadím, tavnou pistolí a podobnými zdánlivě neinformatickými prvky se staly součástí vybavení našich učeben. Kvinta si v hodinách “hrála” se stavebnicí IoT (Internet věcí) a vyrobila model vybraného reálného zařízení, například dětské chůvičky. Vrcholem výuky byl počin oktávy, která s Micro:bity a stavebnicí Smart Home vyrobila dva modely chytrých domácností, kde fungovalo automatické osvětlení, spouštění větráku při vysoké teplotě, zavlažování záhonku a napájení domácí zvěře a mnoho dalších vychytávek. Samozřejmě naráželi na technické potíže, špatně se nám v místnosti zvyšovala teplota na tropické vedro, aby se větrák zapnul, stejně tak v pravé poledne nelze dost dobře nasimulovat soumrak, ale modely byly velice zdařilé a hlavně, a to je cílem informatiky, při vytváření modelů si žáci uvědomovali, na jakých principech tyto věci fungují, co od nich mohou vyžadovat a čeho už naopak nejsou schopny.

Na svůj čas čekají další stavebnice – propojení Micro:bita s umělou inteligencí nebo chytrými hodinkami, s lego stavebnicí, které umožňuje stavbu robotické ruky, vysokozdvižného vozíku, zametacího stroje a mnoha dalších robotů, jejichž uplatnění ve světě okolo nás je všem zřejmé. V současné době pořizujeme 360° kamery a 3D skener, budujeme s pomocí projektu IKAPII novou učebnu s třiceti počítači a patnácti brýlemi s virtuální realitou. Rádi bychom, aby se žáci pomocí tohoto vybavení učili vytvářet virtuální prohlídky či 3D modely reálných věcí a v semináři programování je následně zabudovali do svých programů. Již v loňském roce vznikly první pokusy s programováním 3D aplikací, protože již máme v učebně informatiky čtyři velice výkonné počítače a headsety HTC Vive, které slouží k seznámení se s virtuální realitou.

Všechna zmíněná zařízení a vybavení se snažíme co nejvíce využívat v hodinách, žáci je mají dispozici i v rámci mimoškolních aktivit, zejména v robotickém kroužku. Věříme, že pokud se naučí modely reálných programovatelných věcí sami vytvářet, budou jim i v životě mnohem lépe rozumět.