Kateřina Kačová a Lucie Ludvíková, foto: 1. B a 3. B

V pondělí 9.5. jsme společně s 1. B vyrazili na třídenní exkurzi na Jižní Moravu. Po asi 5 hodinách jsme dojeli do Znojma. Před návštěvou unikátní historické památky  znojemské podzemí jsme dostali prostor prohlédnout si místní památky. K vidění byla románská rotunda svaté Kateřiny, kostel svatého Mikuláše a pohled na vinici nebo údolí řeky Dyje. Historické centrum města nás mile překvapilo a prohlídka podzemí byla zajímavá.

Poté jsme se přemístili do malovaného sklepa v Šatově. Sklep je vyzdoben obrázky památek, pohádek a lidovými motivy. Tato výzdoba pochází z období 1. republiky. Zajímavostí je, že dříve byly ve sklepě
obrázky s nacistickou tematikou, ale za komunismu byly předělány na obrázky se socialistickými
motivy.  Po visuté lávce přes řeku Dyji  jsme ještě spěchali vyhlédnout na vinici Šobes. Tato vinice je nejstarší viniční tratí v Evropě, rozprostírá se uprostřed NP Podyjí. Hrozny a vína z nich mají vynikající vlastnosti spojené se zdejším  ideálním  mikroklimatem.

V úterý jsme navštívili interaktivní Archeopark v Pavlově. Byli jsme na místě, kde před 30 000 lety žili lovci mamutů, prohlédli si exponáty z té doby a na chvíli se tak vrátili v čase do dávné minulosti. I Věstonická venuše tam byla.

Po prohlídce jsme se vydali do Mikulova. Zde jsme vstoupili do  Dietrichsteinské hrobky, kostela svaté Anny a  viděli jsme rakve s pozůstatky členů rodu. Následně jsme se naobědvali a navštívili  další zajímavé části města. Někteří zamířili na zámek a do jeho zahrady. Tamní zahrada se navrací do původního italského baroka, je rozložena na terasách a skýtá příjemná zákoutí k odpočinku. Načerpali jsme energii, protože většinu cesty zpět do kempu jsme šli pěšky. Putovali jsme po Pálavských vrších, stavili jsme se na Dívčích hradech. Chůze do kopce a za teplého počasí byla vyčerpávající. Z hradu jsme se vydali spolu s naším pedagogickým doprovodem po menších skupinách do Pavlova a podél nádrže Nové Mlýny jsme s různými časovými odstupy přicházeli do kempu. Nikdo se neztratil a všichni v pořádku došli zpět. Po večeři jsme se všichni sešli u táboráku a opekli si buřty nebo hermelín. Kdo uměl, hrál na kytaru, a  kempem se nesl náš zpěv.

Poslední den naší exkurze jsme byli v zahradách Mendelovy univerzity v Lednici. Studenti zdejší vysoké školy mají pro výuku založeny krásné tématické zahrady. Nás zaujala zahrada gurmánská, vodní a ta ve venkovském stylu.  Kdo z nás půjde studovat zahradní architekturu, sadovnictví nebo vinařství?

Naše exkurze se chýlila ke konci. Přes zámecký park jsme vstoupili do areálu Zámku Lednice. Ti, kteří projevili zájem, šli na prohlídku interiérů a do zámecké oranžerie, ostatní zvolili volnou prohlídku parku s návštěvou Minaretu. Výstup na Minaret je sice trochu nekomfortní pro lidi, kteří mají strach z výšek, ale výhled rozhodně stojí za to.

Po obědě jsme po půl druhé vyjeli z Lednice a a před 19 hodinou jsme dorazili na Mělník.
Celé tři dny nám přálo počasí, bylo teplo a slunečno. Exkurzi jsme si velmi užili a přitom poznali krásy
Jižní Moravy –  Znojemsko a Pálavu. A vy už víte, jaké to bylo v ” zemi spálené Sluncem”.