Martina Nejedlá a Jakub Skalák

Pokud jste v září prošli konkurzem, mohli jste se stát členem našeho nově vzniklého dramatického souboru Přestupní stanice.

Čekala nás spousta práce – naučit se správně artikulovat, pracovat s dechem, mluvit před lidmi, pohybovat se na jevišti… Věřte, nevěřte, byla to zábava, jak pro nás vedoucí, tak pro naše nové členy.

Díky dramatickému souboru se nakonec někteří z nás zúčastnili prvomájové tradiční oslavy lásky – v Neratovicích na kopci Miluji jsme představili pásmo věnované Karlu Hynku Máchovi, zdramatizovanou část textu Pouť krkonošská. Bylo fajn začínat po setmění a končit s rozsvícenými svíčkami – opravdová romantika.

Ti, kteří pracovali na interpretaci svých textů individuálně, se zúčastnili recitačních soutěží – Michal Hošek Dramatické scény, kde v krajském kole vyhrál cenu diváků jako jediný ve své kategorii. Anička Tichá, Eva Lonská a Vojta Hrabánek krajského kola Wolkrova Prostějova, odkud se Vojta probojoval až do národního kola – gratulujeme!

Vyvrcholením naší činnosti byl závěrečný večer, kde členové kroužku recitovali, improvizovali, hráli v jednoaktovce a moc si celý večer užívali. Byli jsme velmi rádi, že se přidali i další studenti, kteří byli ochotni vystoupit společně s námi a obohatit celý večer hraním na nástroje nebo zpěvem. Dojemnou tečkou za celým vystoupením byla autorská píseň „Mami“ v podání Jarmily Kubecové.

Velké poděkování patří vedení naší školy za financování celé akce a ZUŠ Mělník za zapůjčení aparatury a ochotu spolupracovat.

Jaké jsou představy členů kroužku? Rozhodně pokračovat a vídat se i v příštím roce. Zároveň bychom chtěli získat členy nové. Začínáme proto hned na začátku školního roku a pokud vám to rozvrhy  a odvaha dovolí, můžete se těšit na zářijový konkurz.