Renata Špačková

„Nikdy se nebojte zvýšit svůj hlas pro poctivost, pravdu a soucit proti nespravedlnosti, lhaní a chamtivosti. Pokud by to lidé po celém světě dělali, změnilo by to Zemi.“

William Faulkner

 

Na konci minulého školního roku si letošní sekunda vlastně sama stanovila společnou třídní četbu. Vznikla průnikem doporučení tehdejších primánů a požadavků školního vzdělávacího plánu. Stanovili jsme si jeden díl z Bářina kouzelného atlasu od Veroniky Válkové – ten, který byl věnován sv. Václavovi, a to i z toho důvodu, že s životem knížete je nerozlučně spjata jeho babička, sv. Ludmila, mělnická rodačka, jíž byl rok 2021 věnován (1100 let od její mučednické smrti). Dalším titulem byl Tolkienův Hobit, Gump od Filipa Rožka a konečně kniha Františka Tichého Transport za věčnost.

Jedním z hrdinů posledně jmenované knihy je reálná postava Petra Ginze, úžasně nadaného kluka, jehož jediným, ale zásadním „problémem“ byl židovský původ. Narodil se totiž roku 1928 a vztahovaly se na něj norimberské zákony (zákony legalizující bezpráví!). Jeho život byl násilně ukončen v roce 1944 ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. O jeho schopnostech svědčí mj. román, jediný dochovaný, s názvem Návštěva z pravěku. Ten jsme také všichni přečetli a následně se věnovali ještě interpretaci výtvarných děl Chavy Pressburger, sestry Petra, která přežila a vzpomínky vtělila právě do nich.

Není možné jenom vzpomínat a litovat. I současnost nám dává mnoho možností zapojit se do úsilí o lepší svět, např. v oblasti životního prostředí (sekundáni byli účastníky konference Schools as environmental campainers, samozřejmostí je zapojení se do Dne Země) či v oblasti humanitární (pomoc Ukrajině).

Vyjádřením postoje je i účast na vzpomínkové akci Jom ha-šoa, veřejném čtení jmen obětí holocaustu, židovského i romského. My jsme se jej na Mělníku zúčastnili 7. 4. 2022. Četli jsme jména bývalých studentů gymnázia a dalších obětí, a to z řad dětí. Čím se provinili?

Víš, když Pánbůh stvořil člověka, dal mu možnost poznat mnohé věci jen tím, že mají i pak. Bez tmy bychom nevěděli, co je světlo, bez smrti by nebyl život a bez zla bychom nevěděli, co je dobré. Svět je rozdělen mezi dobro a zlo.“

Petr Ginz: Návštěva z pravěku, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2007, s. 98-99.