Renata Špačková

Na počátku roku 2022 vyhlásila Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice již pátý ročník soutěže Člověk a společnost pro studenty středních škol. Podoba příspěvků může mít různý charakter: fotografie, krátké filmy, vlastní výzkumy a eseje. Právě poslední zmíněnou formu zvolil jako svou soutěžní práci Damián Fabián Humpolec ze 3. A.

Esej s názvem Velmocenská politika aneb Starý prvek patřící do skanzenu minulých století znovu ohrožuje vyspělý svět 21. století reaguje na současnou situaci na Ukrajině, resp. na stav k době uzavření soutěže na konci března. Autor v něm vycházel nejen z mediálních sdělení, ale také z literatury, např. z knihy A. Mitrofanova Mrazík s pendrekem v ruce: proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné (2022), M. C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015), F. Thoma Jak chápat putinismus (2021) či T. Marshalla V zajetí geografie: jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku (2018).

Na konci dubna byly vyhlášeny výsledky: Damián napsal nejlepší esej (což mu mj. přináší možnost studia na fakultě bez přijímacího řízení). Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na studentské konferenci Sociocon v pondělí 9. 5. 2022 v divadle D29 v Pardubicích.

V době, která uplynula mezi popsanou událostí a napsáním tohoto příspěvku, Damián zvládnul postoupit do celostátního kola Dějepisné olympiády s tématem Šlechta v proměnách času.

 

Damián Fabián Humpolec: Velmocenská politika aneb Starý prvek patřící do skanzenu minulých století znovu ohrožuje vyspělý svět 21. století

Damián Fabián Humpolec: Šlechtic mého regionu – Po stopách liběchovských Veithů