Markéta Wolfová

Jaro se pomalu mění v léto a s spolu s ním končí i období pravidelných matematických soutěží. Studentům se podařilo dosáhnout fenomenálních úspěchů a tak mi dovolte Vás o nich informovat.

První z nich je Matematická olympiáda pro střední školy. Před účastí v krajském kole probíhá nemalá a náročná příprava, kurzy pořádané vysokými školami, řešení domácího kola, konzultace, samostudium a první postupové kolo – školní. Během školního kola musí žáci v časovém limitu vyřešit tři obtížné úlohy, pro postup je potřeba získat dostatečný počet bodů. To se v kategorii A podařilo hned dvěma z nich – Danu Menclovi a Janu Hlavsovi z oktávy, v kategorii C postoupil Vojta Beneš z kvinty. Po školním kole následovalo kolo krajské a tam bylo možné zúročit všechny nabyté dovednosti. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli, což už samo o sobě znamená získat “volnou vstupenku” na některé technicky zaměřené školy, které úspěšným řešitelům promíjí přijímací řízení. A k tomu jsou všechna místa oceněná medailí, byť jedno bramborovou. Výsledky krajského kola jsou:
Kategorie A: Daniel Mencl – 3. místo, Jan Hlavsa – 4. místo
Kategorie C: Vojtěch Beneš – 1. místo

Druhou soutěží, v níž se naší matematické elitě také zadařilo, je Matematický Náboj pořádaný MFF UK. Toto je oblíbená soutěž pětičlenných týmů středoškoláků. V kategorii Senior obsadil tým ve složení Karel Chaloupka, Jan Hlavsa, Daniel Mencl, Vojtěch Beneš a Jakub Štefan 9. místo v konkurenci 116 vybraných týmů z celé republiky! Ani juniorský tým ve složení Ondřej Svoboda, Justina Uxová, Lukáš Gramskopf, Jana Hodboďová a Luis Ondřej si nevedl špatně a skončil na 70. místě ze 154 týmů. Všichni účastníci v ní prokázali nejen slušné matematické dovednosti, ale i schopnost pracovat v týmu a využívat povolené moderní technologie jako je Geogebra, Excel i programování.