Lenka Pořízková, Kateřina Kačová 3. B

Jaro tento rok nastoupilo v plné síle, a tak je již nyní těžké si představit, že letošní oslava Dne Země probíhala v hluboce spící přírodě. Aktivity, které jsme ve čtvrtek 31. 3. 2022 v okolí Mělníka v přírodě realizovali, však tento stav vyžadovaly. Třídy žáků vyššího gymnázia v tento den pomáhaly v přírodě  nastartovat letošní vegetační  období a adaptovat ji na klimatickou změnu. Co se dělo konkrétně? Proběhla výsadba dřevin v aleji, úklid v parku a  lese, uskutečnilo se čištění mokřadní louky i výsušných strání od náletových dřevin a  zprůchodnění stezky.

O zážitcích ze Den Země si více přečtěte v příspěvku Kateřiny Kačové.

Dne 31. 3. 2022 se třída 3.B v rámci Dne Země vypravila sázet stromky na nedaleký Hostín.

Sraz jsme měli v 8 hodin u obecního úřadu v Hostíně a záleželo na každém z nás, jak se sem dopraví. Někteří zvolili auto nebo autobus, ovšem našli se i tací, kteří i přes chladné počasí přijeli na kole. Poté jsme se společně s panem starostou vydali na místo, na kterém jsme měli vysázet sedm třešní a dva jeřáby. Pan starosta nám vše vysvětlil a se vším poradil, jelikož někteří z nás sázeli stromečky poprvé. Po vykopání děr nás čekalo milé překvapení v podobě teplého čaje, který nás alespoň trochu zahřál. Po chvilce odpočinku nás čekalo samotné vysázení stromků.

Jelikož jsme práci dokončili dříve, rozhodli jsme se jít na nedaleké hřiště. Někteří si zde zahráli fotbal a někteří zase odpočívali vedle hřiště a dívali se na sportující spolužáky. Zbytek třídy se šel projít. Poté nás v místní hospůdce čekal výborný oběd v podobě dančího guláše.

Den jsme si, až na nepříznivé počasí, užili. Doufáme, že naši dobře odvedenou práci ocení i nadcházející generace. 😀