Kateřina Tlustá a Helena Švajdová

Poslední předvánoční bádání kroužku GLOBE bylo spjato nejen s bádáním nad mikroplasty, ale i s natáčením příspěvku

pro webinář Hlína není špína, který pro učitele přírodovědných předmětů připravilo vzdělávací centrum TEREZA.

Naši GLOuBEáci předvedli několik pokusů a pohovořili o nich.