Literární seminář paní profesorky Davídkové

Vrcholem seznamování našeho literárního semináře se životem a dílem Václava Havla měla být 14. 12. exkurze po jeho stopách spojená s workshopem k divadelní hře Audience v Knihovně Václava Havla.

Těšili jsme se moc a doufali, že ani covid nám v exkurzi nezabrání. Nakonec to opravdu nedokázal, i když částečně obměnil složení účastníků.

My nezdolní jsme se sešli ráno na Národní třídně a společně jsme urazili posledních pár metrů k sídlu knihovny v Ostrovní ulici. Tam na nás už čekala lektorka paní Pušová, která vedla workshop.

Užili jsme si to. Pracovali jsme jednotlivě i ve skupinkách
a interaktivní formou jsme si rozšiřovali vědomosti o životě, díle a významu našeho prvního polistopadového prezidenta
a světoznámé ikony boje za demokracii. Diskutovali jsme
o Audienci a snažili se pochopit skryté významy. Nejzajímavější bylo, když se někteří z nás mohli na chvíli stát Ferdinandem Vaňkem a sekundovat paní Pušové v roli sládka, to nám pak dopoledne utíkalo jako voda.

Další částí byla místa spjatá s Václavem Havlem. Kdybychom měli navštívit všechna, jsme stále ještě na cestách. Takto jsme aspoň absolvovali okružní procházku, při níž jsme si v každé lokaci povídali o její spojitosti s životem Václava Havla, a další místa i historické mezníky ponechali vlastnímu bádání. Nečekaným bonusem byla návštěva interiéru Pražské křižovatky, kdy jsme se téměř mohli stát komparzem k filmu.

Výlet se nám líbil, protože to byla výuka zase úplně jinou formou, a na Havlova místa jen tak nezapomeneme.