Mgr. Anna Dvorščíková, Mgr. Jana Fiedlerová

Učitelé tělesné výchovy a především žáci gymnázia děkují Sdružení rodičů a přátel školy za finanční příspěvek na nákup cvičebních a herních pomůcek.