Jakub Sitta, 3. B, foto Eva Černá, Dagmar Dvořáková

Už od prvního ročníku s naší třídou plánujeme tematické přespání ve škole, ale kvůli covidové krizi se tomuto plánu moc nedařilo. Až nakonec díky našim skvělým profesorkám Evě Černé a Dagmar Dvořákové se nám tento plán podařilo uskutečnit.

Paní profesorky si pro nás připravily skvělý program, protože to byla Noc s Andersenem na halloweenské téma. Nejenom jsme četli, ale i vymýšleli vlastní hororové příběhy, o jejichž námětu rozhodly kostky. Zhlédli jsme i filmovou hororovou klasiku, Hitchcockovo Psycho. S paní profesorkou Evou Černou jsme hráli volejbal, protože jsme se zápalem trénovali na Hrajeme pro…

Našim paním profesorkám děkujeme za uskutečnění, moc jsme si to užili.