Magdaléna Gombíková a Markéta Mikysková

Na konci školního roku 2020/2021 nám paní profesorka Wolfová poslala nabídku na mikrogrant od NADACE VIA, který za určitých podmínek nabízí jednorázový příspěvek na realizaci venkovních projektů. Na základě této informace vymyslela zakladatelka prvotního programu (Magdaléna Gombíková) projekt, který má za cíl pomoci přírodě – revitalizovat vybraný remízek, který bude mít vyšší druhovou rozmanitost, a bude lépe fungovat v krajině jako úkryt pro drobné i větší živočichy. Kontaktovaly jsme majitele pozemku, několikrát jsme dané místo navštívily, prozkoumaly a vytvořily revitalizační plán. Nadace Via nás podpořila!

Dne 1.10. 2021 jsme se s paní profesorkou Pořízkovou a polovinou tercie z BEP (biologie a ekologie v praxi) vydali na remízek nedaleko Chloumeckého lesa. Nejdříve jsme se prošli po okolí a sepsali si, co je v přilehlé krajině špatně (kal z čističky odpadních vod, plasty,…). Poté jsme se vrhli na čištění stráně. Kluci odnesli popadané větve a pak společně s holkami začali proklesťovat keře a lokálně odstraňovat kopřivy z míst, na která chceme zasázet stromy a keře.

Dne 22.10.2021, tedy 21 dní po první zásahu, jsme se vydali na remízek znovu, ale tentokrát pouze s dobrovolníky z tercie. S nimi jsme provedli výsadbu stromů a keřů. Dále jsme k nim nainstalovali pletivo, jako ochranu před okousáním zvěří. Na jaře příštího roku budeme nakonec ještě na remízku dosazovat rostliny, které se v této lokalitě přirozeně vyskytují.

Chtěli bychom poděkovat našim rodičům a prarodičům, kteří nám pomohli s organizací a nákupy sazenic. Také bychom chtěli poděkovat našim spolužákům a spolužačkám, kteří nám pomohli se sázením a uklízením remízku, a především děkujeme paní profesorce Pořízkové, která nám opravdu hodně pomohla téměř se vším.