Tereza Drápalová

Prima navštívila Národní galerii, a to konkrétně Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí.  Ještě před začátkem tvořivé dílny v galerii se děti seznámily s renezancí a barokem, uměleckými slohy, které dominují náměstí.

Poté jsme se společně vypravili do světa proměn, kde vládne nejvyšší z olympských bohů Zeus, slávu sklízí hrdina Perseus, krásou oslňuje bohyně Afrodita a vše živé i neživé harmonizuje zpěv Orfeův.  Za doprovodu  příjemného vyprávění paní průvodkyně jsme se ponořili do řecké a římské mytologie.
Antickému příběhu nechyběla též výtvarná aktivita, konkrétně frotáž. Naše  dílo dostalo souhrnný název Proměny.