Adam Hrubý, tercie

V pondělí 20. 9. se tercie vypravila na celodenní exkurzi do nedalekého Liběchova. Cílem bylo seznámit se s dílem Václava Levého, sochařem, který by oslavil 200 let od narození.

Cesta do Liběchova nebyla dlouhá, tudíž se tercie mohla rychle ponořit do objevování liběchovských památek.

Studenti cestou objevili významné sochy Václava Levého, například ve skále vytesaného hada či slavné Čertovy hlavy, které jsou druhými největšími reliéfy hlav na světě. Tercie se také dozvěděla řadu informací o životě a působení Václava Levého. Studentům se líbila i samotná túra, byla příjemným zpestřením pro jinak běžné školní dny.

Tercie bohužel nestihla navštívit jeskyni Klácelka, ale jinak si exkurzi všichni hodně užili a bylo to zajímavé, poučné a velmi dobře strávené pondělí.

Za celou tercii bych chtěl poděkovat paní profesorce Šimkové a paní profesorce Renkové.