text: 3. A, Jana Danišková, foto: 3. A, Lenka Pořízková

Víte, co má společného Kozákov, Riegrova stezka a Bozkovské jeskyně?

Všechna tato místa navštívila 14. září 3. A první den geologického kurzu.

Nejprve jsme navštívili Kozákov, který je součástí Ještědsko-kozákovského hřbetu. Na jeho geologické stavbě se podílejí horniny tří útvarů: permu, křídy a neogénu. Nacházejí se tu drahokamové odrůdy křemene (achát, jaspis, chalcedon, ametyst, kašolong, záhněda) a jiné minerály (zeolity, kalcit atd.).

Potom jsme prošli Riegrovu stezku. Je to 3,5 km dlouhá naučná stezka, vedoucí z městské Semil Bítouchova do Spálova. Stezka vede po pravém břehu řeky Jizery a prochází přírodní rezervací Údolí Jizery. Cesta je zčásti vylámaná ve skále, prochází několika tunely a po dlouhé visuté lávce nad řekou.

Poslední zastávkou byly Bozkovské dolomitové jeskyně, které jsou největším jeskynním systémem v severovýchodních Čechách. Jsou charakteristické hojným výskytem křemenných lavic, říms a lišt, krápníkovou a sintrovou výzdobou a největším podzemním jezerem v Čechách s průzračně modrozelenou vodou.

První den kurzu se vydařil, dozvěděli jsme se spoustu informací o geologickém původu Českého Ráje a pobytem na slunci doplnili zásoby vitamínu D.

Druhý den kurzu jsme strávili společně se septimou v Koněpruských jeskyních.