Anna Krejčí, sekunda

Na první hodině matematiky v sekundě nás přivítala nová matikářka Ivana Šimková. Hned druhou vyučovací hodinu nám paní profesorka připravila badatelskou výuku. Tématem bylo opakování středové a osové souměrnosti.

Naším sešitem nebyl papír, ale asfalt na školním dvoře. Naše pomůcky nebyly tužky a pravítka, ale provázky, metry, tyčky a křídy. Rozdělili jsme se do skupinek po šesti a společně jsme přemýšleli nad řešením. Zkoušeli jsme různé metody, vyráběli si nástroje. Těchto 45 minut nám uběhlo jako voda, bylo to velmi kreativní a zábavné. Všechny své výsledky jsme na konci měli zapsat na papír. Další hodinu jsme si vysvětlovali, jak jsme měli postupovat a 2 nejlepší skupinky dokonce dostaly jedničku!