Milan Jindřich

Ve středu 23. 6. probíhalo školení studentů primy a sekundy v oblasti první pomoci, které prováděli studenti 1. A. 

Studenti již zmíněných tříd si v zázemí tělocvičny prošli šest stanovišť, kde si procvičili obvazovou techniku při zlomeninách, ošetření krvácení, polohy při zraněních, první pomoc při záchvatech, transport a v neposlední řadě také KPR a práci s AED. Nakonec byla teoretická část zakončena nečekanou modelovou situací, kde si studenti vyzkoušeli v praxi své získané vědomosti. Ošetřovali tepenné krvácení, bezvědomí s následnou resuscitací (KPR), hypoglykemii a mnoho dalších. 

Za celou skupinu zdravotníků bych chtěl rozhodně obě třídy pochválit, protože si vedly velmi dobře. Také bych chtěl poděkovat všem profesorům, kteří se na této akci podíleli. Zejména děkujeme paní profesorce Niemcové a také paní ředitelce!

Milan Jindřich