Andrea Lelková, knihovnice

Stejně jako každý rok se i letos bude konat

BURZA  UČEBNIC 

Kdy: v pátek 17. 9. 2021 od 14. 00 do 15.00 h

Kde: u jezírka (za hezkého počasí) nebo na chodbě u knihovny 

Organizační pokyny: 

Prodávající se před začátkem akce dostaví do studovny a podle pokynů paní knihovnice si připraví místo k prodeji. Každý své učebnice bude prodávat sám, a proto si také vezme s sebou menší bankovky na případné vrácení peněz (rozměňování ve studovně nebude možné).

Noví studenti 1. ročníků si s sebou nezapomenou vzít seznam učebnic, podle kterého se učební materiály pro nový školní rok vybírají. Nebudou si však kupovat učebnice cizích jazyků – ty budou objednány vyučujícími dodatečně na základě výsledků rozřazovacích testů a rozdělení studentů do skupin podle úrovně jazykových znalostí.