Za tým Přírodní zahrady dokořán Lenka Pořízková a Jakub Skalák

Přírodní zahrada má zelenou

Víte, co je nového ve školní zahradě?” Přírodní zahrada dokořán” v části kolem jezírka a za učebnami biologie prošla v letošním školním roce dalšími plánovanými změnami. Cíl vytvořit v zahradě dřevěné prvky pro výuku i relaxaci žáků byl naplněn. Na počátku přibylo pódium, lavičky a stůl. Postupně během roku byla zahrada obohacena o  krmítko pro ptáky, vyvýšený záhon pro pěstování zeleniny a úložná lavice za pódium. Pro výuku venku a relaxaci byly zakoupeny podložky na psaní a pěnové podsedáky. Celému projektu od začátku drží palce vedení školy. Poděkování za toto vše patří našemu SRPŠ, které zahradní plány podpořilo a celé finanční náklady uhradilo.

V průběhu covidového roku nebylo možné zahradu tvořit spolu se žáky, tak na ně ještě čekají stavebnice dalších dvou krmítek, výroba ježkovníku a do budoucna spousta nových nápadů. Dřevěné prvky vyrobil kolega Ondřej Šťastný a řada kolegů se postarala o přípravu místa na ně v zahradě a také o revitalizaci jezírka, záhonů a dalších prvků. Všem patří velký dík!

Zahrada vzkvétá spolu s myšlenkou vzdělávat žáky venku  – rozvinout učení venku v předmětech a tématech, která to umožňují. Co je to výuka a venku a jak na ni? Hledáme odpovědi, inspirujeme se u odborníků, rozvíjíme ji v biologii a přírodovědných seminářích, zkoušíme i v jiných předmětech. Pozorujeme, jak jdou na venkovní vzdělávání ostatní vyučující a jak je vnímají naši žáci. Žáci výuku venku vítají.

Workshop: učíme venku jako výzva

V závěru roku jsme výuku venku představili kolegům naší školy – bioložky pro ně připravily zahradní seminář s názvem „Učíme venku badatelsky“. Kromě přínosů, příležitostí, překážek a doporučení k výuce venku jsme prakticky představili a procvičili kroky badatelského cyklu. V roli žáků jsme bádali nad tím, zda je možné zdravě vypít všechny předložené vzorky vody, zkoumali jsme vlastnosti různobarevné půdy, poznali jsme spolubydlící žížal v kompostu, a přišli na to, kde mají rostliny něco jako nos. Shodli jsme se na tom, že kroky uvědomění si, co chci řešit, formulace domněnky, postup kterým zjistím, zda mám pravdu a závěrečná prezentace, lze aplikovat ve výuce všech předmětů a zároveň i na běžné situace v  životě. Bádání nás bavilo a udělalo tak příjemnou tečku za tímto školním rokem! Přírodní zahrada dokořán je otevřený projekt a vítá jakoukoliv formu podpory.