Hana Davídková

Naše škola se rozhodla, že usnadní svým absolventům možnost studovat nebo pracovat v Evropské unii a k maturitním vysvědčením bude vydávat i dodatek k osvědčení Europass. To je doklad, který se přidává k maturitnímu vysvědčení a který popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění. Dosaženou úroveň kvalifikace uvádí podle EQF, tedy Evropského rámce kvalifikací, a tím umožňuje její srovnání s jiným systémem v Evropě.

Dodatek využijete při zvažování dalšího studia v EU, ale i při hledání práce nebo brigády tamtéž. Vydává se zdarma, na stránkách školy je nově ke stažení jeho verze v češtině, angličtině, němčině a francouzštině. Při stahování dodatku si nezapomeňte vybrat tu správnou verzi, čtyřleté i osmileté gymnázium mají odlišnou. Dodatky najdete na stránkách školy mezi informacemi o maturitě.

Až jednou budete hledat práci, stojí za to věnovat pozornost i celému souboru dokladů Europass. Jeho cílem je usnadnit komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii, zlepšit transparentnost kvalifikací a mobilitu studentů a pracovníků na evropském trhu práce. Mezi jeho nástroje patří životopis, motivační dopis, jazykové portfolio, kromě dodatku k osvědčení i dodatek k diplomu, který dnes univerzity vydávají automaticky, dále dodatek k profesní kvalifikaci, ale také doklady o dobrovolnictví nebo o stáži. Více informací najdete přímo na stránkách europass.cz.