Hana Davídková a Petra Pazderová, GFP

S Gymnáziem Friedricha Schillera v saské Pirně jsme navázali spolupráci v roce 2018. Od té doby pořádáme každoroční výměnné pobyty pro žáky nižšího gymnázia. Vloni nám v tom pandemie zabránila a současný ročník zůstává nejistý. Protože mají obě naše školy zájem spolupráci prohlubovat, pojďme se na našeho partnera podívat blíže.

Gymnázium Friedricha Schillera je proti tomu našemu prakticky dvojnásobné a jeho historie je ještě delší. Nejzajímavější je ale fakt, že se jedná o gymnázium binacionální, tedy dvoujazyčné a pro dva národy, kde se vedle sebe vzdělávající čeští a němečtí žáci. Pro ty české je studium šestileté a mohou bydlet na tamním internátu, který využívají i němečtí žáci. I do chodu jejich školy výrazně zasáhla pandemie.

Již loni na jaře začali používat vzdělávací platformu LernSax, což je saský ekvivalent Google Workspace zaměřený na vzdělávání. Od září až do prosince probíhala výuka ale prezenčně, k distanční výuce se přistupovalo jen u jednotlivých tříd zasažených covidem. Kvůli zhoršující se situaci byly saské školy týden před vánočními prázdninami uzavřeny a výuka se znovu přesunula na LernSax. 18. ledna se do školy vrátili studenti maturitních a předmaturitních tříd, během jara pak začala hybridní výuka, kdy je poloviny třídy doma a druhá ve škole. Distanční výuka probíhá formou online konferencí nebo úkolů. Za úkoly jsou žáci známkováni, také píší testy nebo vytvářejí prezentace. Pokud mají potíže s technickým vybavením nebo s organizací vlastní práce, nabízí škola pomoc. Ve školním časopise zveřejňují tipy na lepší organizaci učení či na zvládání psychické zátěže a stresu, snaží se žáky pozitivně motivovat. Mnozí žáci dokonce zjistili, že se jim samostatně pracuje daleko lépe, že se dokážou lépe soustředit.

V celkově složitější situaci jsou čeští žáci, kteří na FSG studují. Možnost jejich prezenční výuky komplikují nejen odlišná epidemiologická opatření na území Saska a České republiky, ale i jejich ubytování na internátu (setkávání velkého množství lidí). Vedení školy se velmi snaží najít kompromisy mezi státními a hygienickými opatřeními a nařízeními. Střídají se proto různé formy výuky: prezenční, distanční a hybridní. Prioritou školy je nyní prezenční výuka předmaturitního a maturitního ročníku i za tu cenu, že žáci po delší časové období zůstávají v Pirně na internátu a nejezdí o víkendech za rodinami. Zvládají to skutečně na jedničku.

Život školy jde v rámci možností dál, vánoční koncert se ještě byť s omezeními mohl uskutečnit prezenčně, ten velikonoční byl nakonec jen v digitální podobě, můžete se podívat sami na youtube. V plném proudu je projekt, který podporuje zlepšení kvality prostředí a života ve škole. Při online-konferencích se tak pravidelně scházejí žáci, rodiče a učitelé. Gymnázium udržuje kontakty s partnerskými školami a připravuje další výměnné pobyty. Snaží se i nadále pracovat na započatých projektech, i když online-formou.

To se týká i naší letošní výměny. Máme za sebou první setkání online, žáci teď ve dvoujazyčných párech zpracovávají společné miniprojekty. Jak to s nimi dopadlo, si budete moct přečíst v brzkém pokračování.