Vít Novotný

Již je tomu více než rok, kdy jsme (M. Misterka, V. Novotný, J. Sklenář) na našem gymnáziu zveřejnili petiční Výzvu k jasnému vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv Čínou a přijetí odpovídajících opatření. V průběhu letošní zimy jsme petici doručili většině adresátů. Spolu s vámi, vážení profesoři a spolužáci, a dalšími, dohromady asi třemi sty nelhostejnými občany, jsme takto vyjádřili svůj jasný postoj k hodnotě lidských práv. Jak na to reagují oslovení politici?

Lidská práva jsou tradičně jednou z priorit české zahraniční politiky. Navazujeme na tradici humanistickou z období první republiky i na výjimečné dědictví našeho prvního prezidenta Václava Havla, který svým neochvějným důrazem na lidská práva inspiroval celý svět,“ píše úvodem své reakce ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ve své odpovědi ujišťuje, že „pozice ČR ke stavu lidských práv v Číně je zcela jasná a konzistentní“. Jak pan ministr deklaruje, porušování lidských práv Čínou jeho ministerstvo zohledňuje jak v bilaterárním vztahu s touto zemí, tak multilaterálně na půdě EU a OSN. To podepírá příklady konkrétních kroků, jako vyzváním ČLR k propuštění všech lidskoprávních obránců, právníků, novinářů a akademiků.

K dalšímu z požadavků petice, prosazení zákona znemožňujícího transplantační turistiku do Číny (tzn. cestování do Číny za účelem transplantace orgánu), se vyjadřoval předseda vlády Andrej Babiš. Jeho stanovisko je však odmítavé, neboť neshledává tento problém v ČR palčivě aktuálním. Petici vzal na vědomí rovněž Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, což nám v dopisu potvrdil jeho předseda Jiří Drahoš.

V příloze tohoto příspěvku si můžete výše rozebraná vyjádření přečíst.

Jsou však jmenované kroky účinné, případně jakým jiným směrem kráčet? Pan Petříček uzavírá své prohlášení slovy: „…Pouze se silnou občanskou společností, která se zajímá o dodržování lidských práv ve světě, která na problémy upozorňuje a zapojuje se do veřejné debaty, jsme schopni dosáhnout pozitivní změny i v podobných složitých otázkách.“ Snad tedy dokážeme vytvářet takovou společnost, která dodá vyjádření pana ministra rozhodující váhu. Doufejme, že k tomu svým dílem přispěla také tato iniciativa.