Dana Hilská

Určitě vás potěší zpráva, že se škola začíná modernizovat z prostředků projektu EU Škola pro budoucnost (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013365). V každé učebně už je nainstalován dataprojektor a na katedře stojí počítač. Dnes dorazily 3D tiskárny a filamenty všech možných barev. Během jarních prázdnin začne rekonstrukce počítačové sítě.

Rozhodně tedy nebude od věci, pokud přijmete pozvánku na konferenci

AT&T TechCon 2021

zaměřenou na informační technologie konanou 25. března, 9-13 hod.

Konference se odehraje v on-line prostředí. Účast na konferenci je zcela zdarma a bude i letos obsahově velmi nabitá a zajímavá.

Organizátoři věří, že se jedná o příležitost, která bude nejen pro studenty IT velkým přínosem.

Konferenci pořádají se světovou společností AT&T a bude o kryptografii, webových aplikacích, umělé inteligenci a 3D tisku.
Podrobný časový harmonogram Vám zašlou po vyplnění přihlašovacího formuláře.

Přihláška musí být vyplněna pro každého účastníka konference zvlášť.