Dagmar Dvořáková

V loňském školním roce nás zastihl přechod na distanční výuku těsně před školním kolem Středoškolské odborné činnosti. Letos už jsme se zaskočit nedali. Vždyť na online setkávání jsme si za skoro rok již zvykli. A tak se ve středu 24. února před devátou hodinou ranní rozsvítily v mnoha rodinách displeje různých zařízení, tentokrát ale ne kvůli meetu. Čekalo nás 11 obhajob odborných prací ze šesti oborů – biologie, historie, informatiky, ochrany životního prostředí, pedagogiky a psychologie, zdravotnictví.

Obhajoby byly veřejné, a tak je průměrně sledovalo kolem 60 diváků. Mezi nimi byli nejen spolužáci soutěžících, jejich rodinní příslušníci, učitelé gymnázia, ale především letošní třeťáci. Ti v současné době začínají své odborné práce psát. Mohli tak vidět, kam je může pečlivá práce dovést. Tříčlenná porota rozhodla o postupu celkem 7 prací do krajského kola SOČ, které proběhne 26. dubna a bude opět online. Pořadatelem je Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Nestihli jste obhajoby? Chtěli byste vědět, o čem odborná práce byla? Nezoufejte. Stačí na kanálu YouTube zadat Středoškolská odborná činnost – číslo oboru – jméno a příjmení autora – název práce a pak jen odkliknout.

A na závěr bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat všem soutěžícím za jejich práci a odvahu vystoupit.

Výsledková listina:

Obor 4. Biologie

Variabilita zpěvů samců lindušky horské a lindušky luční – Karolína Blechová – postupuje

Práce s koněm ze země – Klára Fišerová – postupuje

Zachycení vývoje jarního aspektu v Hořínském parku – Eliška Pořízková

Obor 6. Zdravotnictví

Diagnostika fibrózní dysplazie a její dopad na každodenní život – Natálie Bradáčová – postupuje

Spánek, spánkové poruchy a lucidní snění – Anna Marková – postupuje

Obor 8. Ochrana a tvorba životního prostředí

Charakteristika atmosférického aerosolu na české pozaďové stanici v šestiletém časovém rozlišení – Vít Novotný – postupuje

Materiály k výrobě obalů a předmětů denní potřeby – Vít Horáček

Obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Deprese u dospívajících dívek – problém současnosti – Tereza Vlčková – postupuje

Obor 16. Historie

Zapojení mělnického sokolského odboje do atentátu na Reinharda Heydricha – Adéla Boháčová

Obor 18. Informatika

Online Hledání min – Ladislav Pazdera

Niners – Modulární roboti – Martin Knespl, Jana Roubová, Pavel Šrytr – postupují