Helena Švajdová

I v letošním velice složitém a náročném roce se konala tradiční charitativní sbírka Český den proti rakovině. Oproti minulým rokům se „kytičkový den” neuskutečnil v květnovém termínu, ale byl přesunut kvůli pandemii covid19 až na 30. 9. 2020. Zhoršující se epidemiologická situace nenahrávala zdárnému průběhu sbírky ani v novém termínu. Přesto se několik skupinek sextánů odvážilo vyjít do ulic a nabízet spoluobčanům a kolemjdoucím žlutozelené kytičky s letáčky výměnou za symbolický příspěvek 20 Kč na léčbu nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře. Po sečtení všech finančních příspěvků jsme byli velmi mile překvapeni poměrně vysokou celkovou částkou 27 177 Kč.

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům z třídy P6, kteří se nebáli na ulicích oslovovat náhodné kolemjdoucí  a také všem štědrým dárcům, kteří podpořili v této nejisté době dobrou věc.

Ještě jednou všem velké DÍKY.